Impozitul pe venit la transferul dreptului de proprietate 2023

IMPOZITUL PE TRANZACTII IMOBILIARE IN 2023

De la 01.01.2023 se va platii impozit pe tranzactiile imobiliare in cota de 1% si 3% dupa caz

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 716/15.07.2022 a fost publicată O.G. nr. 16/2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale:
Ordonanta stabilesta ca:
La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia,
prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente
acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii
datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea
următoarelor cote:
a) 3% pentru construcţiile de orice fel şi a terenurilor aferente acestora,
precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deținute o perioadă de
până la 3 ani inclusiv;
b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a) deținute o perioadă mai mare de 3 ani.
(anterior impozitul era de 3% și se aplica după scăderea valorii neimpozabile de 450.000
lei) – (art. 111 alin. 1 din Codul fiscal) – aplicabilitate de la 01.01.2023.

 

Proprietati Noi