Creditul ipotecar – noutati legislative

Noi prevederei legislative privind creditul ipotecar

Potrivit unei ordonante de urgenta aprobata de Guvernul Romaniei in sedinta din 14 septembrie 2016, se reglementează drepturile și obligațiilor în ceea ce privește contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobiliare.Actul normative intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării in Monitorul Oficial.
Consumatorul are dreptul, în orice moment, să ramburseze creditul integral sau partial Referitor la rambursarea anticipată, potrivit actului normativ adoptat ieri consumatorul are dreptul, în orice moment, să ramburseze integral sau parțial obligațiile care îi revin în temeiul unui contract de credit înainte de încetarea acestuia. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.
 Creditorul nu are dreptul să aplice penalizări, să perceapă compensație sau orice alte costuri de la consumator în cazul rambursării anticipate. De asemenea, privind eventualele probleme la achitarea ratelor, ordonanța prevede: * Obligația creditorilor de a veni în sprijinul consumatorilor atunci când aceștia au dificultăți la rambursarea creditului.
 Creditorul trebuie să elaboreze proceduri pentru a identifica, în cel mai scurt timp, consumatorii aflați în dificultate de plată, în scopul prevenirii acumulării restanțelor. Concret, creditorii vor trebui să ofere soluții în funcție de situația în care se află consumatorul.
Printre măsurile ce pot fi propuse consumatorilor se află: refinanțarea creditului, reducerea cuantumului ratelor lunare pe o perioadă de timp determinată, consolidarea mai multor credite (măsură care poate oferi perioadă mai lungă de timp și rată mai mică). Implementarea acestor soluții se va face fără alte garanții din partea consumatorului și fără reevaluarea garanțiilor existente. </p>
* În cazul imposibilității consumatorilor de a-și îndeplini obligațiile contractuale ca urmare a majorării dobânzii cu cel puțin două puncte procentuale (raportat la momentul încheierii contractului), creditorul depune toate diligențele pentru a transmite în scris consumatorului soluții în raport cu veniturile actuale ale consumatorului, astfel cum rezultă acestea din documentele justificative. Părțile agreează propunerea prin act adițional ce va fi valabil până la dispariția cauzei, dar nu mai mult de 12 luni. * În situațiile de executare silită, se interzice perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare. Recuperările de credite – mai civilizate În ceea ce privește recuperările de creanțe, se interzice:
* Cesionarea contractului de credit și a accesoriilor, precum și a creanței către o entitate care nu are sediul social, sucursală sau reprezentant în România; * Perceperea de comisioane, dobânzi și dobânzi penalizatoare, cu excepția dobânzilor penalizatoare legale;
* Perceperea de costuri aferente activității de recuperare, cu excepția costurilor aferente procedurilor de executare silită;
* Utilizarea de tehnici care să hărțuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanțelor;
* Contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanțe, la locul de muncă al acestuia;
* Contactarea, în legătură cu recuperarea creanțelor, a oricărei alte persoane diferită de consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau împuternicitul creditorului;
* Afișarea la ușa apartamentului/blocului a notificărilor/somațiilor/adreselor în legătură cu recuperarea creanțelor, cu excepția actelor de procedură afișate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instanței de judecată;
* Comunicarea entităţii de recuperare creanţe cu consumatorul în intervalul orar 20:00 – 09:00.
* Vânzarea bunului imobil ipotecat direct de către consumator În situația premergătoare declarării scadente a creditului sau a executării silite, consumatorul are dreptul să solicite creditorului vânzarea bunului imobil ipotecat direct de către consumator. Creditorul acordă acest drept pentru o perioadă de cel puțin 6 luni. În această situație, executarea se poate declanșa doar după expirarea perioadei în care consumatorul are dreptul să vândă direct imobilul.
* În ceea ce privește conversia contractului, actul normativ prevede dreptul consumatorului de a-și converti contractul, oricând pe parcursul derulării acestuia, în altă monedă (cea în care este retribuit sau cea din țara de reședință) decât cea în care a contractat creditul, la valoarea cursului de schimb al BNR din ziua solicitării.
* De asemenea, consumatorul are dreptul să aleagă dacă evaluarea este realizată de un evaluator angajat/ remunerat de creditor sau este realizată de un alt evaluator. În cazul în care consumatorul decide ca evaluarea să fie realizată de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de creditor, consumatorul are dreptul să aleagă între un evaluator dintr-o listă propusă de creditor de cel puțin 15 evaluatori și orice alt evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.
Sursa :Magazinuldecase.ro

Proprietati Noi